Certifikáty Britského červeného kříže

Tyto nádherné certifikáty Britského červeného kříže o velikosti 9”x7” (cca 23×18 cm) dostávaly i naše ženy a dívky. Samozřejmě se svým jménem a pokud absolvovaly kurzy první pomoci (First Aid) a domácí péče (Home Nursing) a splnily náležité zkoušky ?
„Většina československých ošetřovatelek prošla s 80 procentním prospěchem a jedna dokonce s prospěchem 100 procentním. Jsou to velmi krásné výkony, zvláště uvědomíme-li si, že účastnice kursu většinou neumí tak dobře anglicky a musí se anglicky učit a vykonávat anglickou zkoušku.“ Čechoslovák č. 22, 30.5.1941