Slavnostní slib v barvě

Když jsem viděla poprvé tuto fotografii, vyrazila mi dech. Když jsem viděla poprvé tuto fotografii takto vykolorovanou, vyrazila mi dech a na dlouhou dobu jsem byla paralizovaná. Nevím, co se mi stane, až jednou bude někdo ukazovat na jednotlivé dívky a říkat jejich zapomenutá jména ? Za kolorovaní opět velké DĚKUJI „umělecké duši“ ?

Ještě kdyby někdo náhodou zapomněl (již se zde objevila několikrát) nebo fotografii vidí poprvé, byla pořízena při slavnostním slibu prvních absolventek čs. ošetřovatelského kurzu v exilu. Konal se na Čs. vyslanectví v Londýně 5. března 1940. Ještě bych připomněla, že to bylo za existence organizace Československá pomoc, ČsČK v exilu vznikl až posléze v září téhož roku. Slavnosti se zúčastnil i Dr. Edvard Beneš s chotí, předsedkyní Čs. pomoci Hanou ? Ještě zajímavost, rukávové odznaky – vlaječky byly zmenšeny podle mého odhadu z obrazových zdrojů na polovinu ne-li třetinu původní velikosti.

(zdroj originální fotografie www.gettyimmages.com)