Výstava

Výstavu můžete objednat online na stránkách Čs. obce legionářské ⬇️ nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Legie 100 – výstavy – Ošetřovatelky Československého červeného kříže ve Velké Británii 1939-1945

Výstavu zrealizovala Československá obec legionářská za finanční podpory Ministerstva obrany ČR. Je věnována Československému červenému kříži v exilu ve Velké Británii a jeho ošetřovatelkám – českým a slovenským ženám.

Text je doprovázen dobovými fotografiemi, dokumenty, tiskem a nafocenými dochovanými artefakty.

Výstava se skládá z 10 roll-upů o velikosti 0,85 x 2,00 m.

Názvy panelů:

(Úvodní panel) Pomoc krajanům

Ošetřovatelský odbor a ošetřovatelské kurzy

S.R.N. – State Registered Nurse

Umístění čs. ošetřovatelek

Stejnokroje ošetřovatelek ČsČK

Součásti stejnokroje Emílie Součkové

Zdravotní výpravy

Medailonky – Marie Rechtová, Hana Mejdrová, Eva Adlerová

Dobový tisk

Ukázka panelů zde ⬇️

Legie 100 – výstavy – Ošetřovatelky Československého červeného kříže ve Velké Británii 1939-1945

Aktuálně vystavena:

Kde jste ji již mohli vidět:

Brno, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, říjen 2023

=======

Brno, Kryt 10-Z, 27. 6. – 30. 9. 2023

=======

Praha, Náměstí míru, Den válečných veteránů, 11. 11. 2022

=======

Pardubice, Larischova vila, tzv. Zámeček, květen – červen 2022

=======

Pardubice, Univerzita Pardubice, průchod mezi budovami EA a EB, květen 2022

Zdroj fotografie: https://ff.upce.cz/studenti-navstivili-larischovu-vilu#main

=======

Praha, Tyršův dům, Noc sokoloven 25. 6. 2021

=======

Praha, Národní památník Vítkov listopad 2019 – únor 2020