Projekt Auxilliary Nurses

Stránky jsou věnované československým ošetřovatelkám, které sloužily za 2. světové války v exilovém Československém červeném kříži, kdy sídlil v Londýně ve Velké Británii.

Pomoc krajanům

Po vypuknutí 2. světové války založila Hana Benešová v Anglii společnost Československá pomoc, která nahrazovala domácí červený kříž. Poté, co nacisté zrušili Československý červený kříž v Protektorátě, zřídila československá exilová vláda ČsČK v zahraničí, do kterého se Československá pomoc přetransformovala. 

Činnost ČsČK v zahraničí dosahovala skrze delegatury do mnoha zemí světa. ČsČK přilepšoval československým vojákům, staral se o československé zajatce a emigranty a v neposlední řadě se připravoval i na humanitární pomoc Československu po jeho osvobození. To vše za nelehkých podmínek v bombardovaném Londýně, kde ČsČK sídlil a jehož budova byla několikrát zničena. 

ČsČK měl několik odborů: kulturní a dorostenecký, zdravotní, sociální a ošetřovatelský, který měl na starosti dobrovolné ošetřovatelky a pořádal ošetřovatelské kurzy pro československé ženy. Spolupráce s Britským červeným křížem umožnila organizovat také anglické ošetřovatelské kurzy. Po splnění zkoušek musely žačky absolvovat praxi v nemocnici. Vše bylo završeno přísahou, ve které mimo jiné zní: „ve jménu lidství a lásky k rodné zemi“. 

Prezident exilové vlády v Anglii Dr. Edvard Beneš daroval ČsČK peněžité dary, a tak mohl ošetřovatelský odbor nechat ušít vlastní pracovní uniformy už pro první ošetřovatelky. Nosily je s odznakem ČsČK připnutém u límečku, s nášivkou české vlajky a s označením Czechoslovak Auxiliary Nurse na levém rukávu. 

Ošetřovatelky vypomáhaly v anglických nemocnicích, pracovaly v ambulatoriu ČsČK či v československé vojenské nemocnici, která se roku 1942 přestěhovala z venkova do jednoho z bloků londýnské Hammersmith Hospital. Také působily v československých jeslích, v československé škole a jako sociální pracovnice. 

Ošetřovatelskému odboru se do konce roku 1942 podařilo zorganizovat 5 ošetřovatelských kurzů. Nejedna československá žačka složila zkoušky s výbornými výsledky. Ke konci roku 1944 evidoval ošetřovatelský odbor přes 200 ošetřovatelek. 

Ještě, než se ČsČK vrátil v květnu 1945 z exilu do vlasti, byly na osvobozené území Československa již koncem roku 1944 vyslány zdravotní výpravy, které zajišťovaly lékařskou péči.  

Bohužel v důsledku poválečné politické situace byly ošetřovatelky v dějinách opomíjeny stejně jako většina účastníků západního odboje. Je na čase to změnit. Klikněte na Jmenný seznam ošetřovatelek a podívejte se, jestli zrovna vaše babička nebo jiná příbuzná nesloužila za války v Anglii jako ošetřovatelka ČsČK v zahraničí. 

Výstava

Výstavu můžete objednat online na stránkách Čs. obce legionářské ⬇️ nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Legie 100 – výstavy – Ošetřovatelky Československého červeného kříže ve Velké Británii 1939-1945

Výstavu zrealizovala Československá obec legionářská za finanční podpory Ministerstva obrany ČR. Je věnována Československému červenému kříži v exilu ve Velké Británii a jeho ošetřovatelkám – českým a slovenským ženám.

Text je doprovázen dobovými fotografiemi, dokumenty, tiskem a nafocenými dochovanými artefakty.

Výstava se skládá z 10 roll-upů o velikosti 0,85 x 2,00 m.

Názvy panelů:

(Úvodní panel) Pomoc krajanům

Ošetřovatelský odbor a ošetřovatelské kurzy

S.R.N. – State Registered Nurse

Umístění čs. ošetřovatelek

Stejnokroje ošetřovatelek ČsČK

Součásti stejnokroje Emílie Součkové

Zdravotní výpravy

Medailonky – Marie Rechtová, Hana Mejdrová, Eva Adlerová

Dobový tisk

Ukázka panelů zde ⬇️

Legie 100 – výstavy – Ošetřovatelky Československého červeného kříže ve Velké Británii 1939-1945

Aktuálně vystavena:

Kde jste ji již mohli vidět:

Brno, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, říjen 2023

=======

Brno, Kryt 10-Z, 27. 6. – 30. 9. 2023

=======

Praha, Náměstí míru, Den válečných veteránů, 11. 11. 2022

=======

Pardubice, Larischova vila, tzv. Zámeček, květen – červen 2022

=======

Pardubice, Univerzita Pardubice, průchod mezi budovami EA a EB, květen 2022

Zdroj fotografie: https://ff.upce.cz/studenti-navstivili-larischovu-vilu#main

=======

Praha, Tyršův dům, Noc sokoloven 25. 6. 2021

=======

Praha, Národní památník Vítkov listopad 2019 – únor 2020

Kontakt

Prosím kontaktujte mě na email SukovaP@seznam.cz