První dáma Hana Benešová 1885-1974

16. července 1885 se narodila Anna Vlčková. Nám známá jako Hana Benešová, kterou jistě netřeba představovat.
“Práce kterou konáme, je skutečně jedním z důležitých úseků v boji za osvobození národa. … Pro mnohé zůstává tudíž právě náš úsek práce nejvhodnějším a nejúčinnějším polem součinnosti, otevřený všem těm, kteří cítí vnitřní potřebu pomoci a účastnit se v tomto dnešním velikém zápase národa,” otiskl její slova pronesená na zakládající schůzi “Společnosti Československého červeného kříže v zahraničí” Čechoslovák 7. září 1940.
V emigraci v Anglii během druhé světové války byla oporou nejen svému muži. Již v prosinci 1939 se zasloužila o založení Československé pomoci, která zastupovala ČsČK stále v protektorátu a jíž předsedala. Po vzniku ČsČK v exilu se stala jeho čestnou předsedkyní. Své krajany v emigraci i ve vlasti povzbuzovala nejen slovy, ale pomáhala i svými činy. No nechtěli byste ponožky nebo rukavice, které upletla první dáma? ?