Odchod čs. dobrovolníků na frontu v květnu 1940

Československé dívky a ošetřovatelky mávají na rozloučenou ?
“Český sbor vytvořený v Londýně – odjíždí na frontu.
8. května 1940
Sbor českých dobrovolníků, který vznikl v Londýně, dnes odjel na frontu, aby pomohl rozdrtit ukrutného nepřítele – Nacisty.
O.P.S. Česká děvčata a ošetřovatelky dnešní ráno mávaly dobrovolníkům na rozloučenou.“
“Czech corps, formed in London – leave for the front. 8-5-40
A corps of Czech volunteers which has been formed in London, left today for the front to help smash their deadly enemies, the Nazis.
O.P.S. Czech girls and nurses waving good-bye as the volunteers leave this morning.“