Emílie Součková (1908-?)

Dobrovolná ošetřovatelka ČsČK v exilu Emílie Součková, po válce vdaná Pekařová, se narodila 15. listopadu 1908. Její fotografii ve stejnokroji ať vycházkovém či pracovním nemám (snad zatím) a vlastně ani jakoukoli jinou. Ale můžete si prohlédnout její čapku a kabát na stránkách katalogu k výstavě Československé obce legionářské o ošetřovatelkách ? Vznik těchto součástí stejnokroje můžeme datovat nejdříve do počátku roku 1944 ??

————————————————————————————————–