Elfriede Nichtburgerová (1919-1988)

Dnes opět slavíme! ? Je tomu 102 let, kdy se narodila Elfriede. Byla jednou z ošetřovatelek ČsČK v exilu. Není to tak dávno, kdy jsem se zkontaktovala s jednou z jejích vnuček Hanou. Bylo to veliké štěstí. Rodina neváhala a podělila se o památky jejich “Elfi”. A není to tak dávno, co mi Hana poslala i fotku své babičky v uniformě ČsČK v exilu. Jak již mnozí víte, pro mě poklad pokladů ? Domluvily jsme se, že usměvavou ošetřovatelku zveřejníme právě v den výročí jejího narození. Přečtěte si její příběh, který byl sepsán za velkého přispění její rodiny, a hlavně vnučky Petry.
————————————————————————————————
Elfriede (roz. Pick) se narodila 13. listopadu 1919 ve Vídni židovským rodičům s kořeny na Moravě, Slovensku a Ukrajině. Po březnovém „anšlusu“ v roce 1938 byla kvůli židovskému původu vyloučena ze studií matematiky a fyziky na Vídeňské univerzitě a zachránila se útěkem do Anglie, kde se jí podařilo získat místo pomocnice v domácnosti. Do Anglie pomohla dostat i svého bratra Ulricha Picka, který odešel do Švýcarska, kde ale nemohl zůstat a hrozilo mu vyhoštění zpět do Rakouska. Těsně před propuknutím války, 24. srpna 1939, nastoupila jako dobrovolná ošetřovatelka do nemocnice Kingston County Hospital v Kingstonu nad Temží. Zároveň se školila jako žačka anglické zdravotnické školy, kterou po 4 letech praxe úspěšně zakončila 28. května 1943 a získala titul State Registered Nurse – SRN. Československou občankou se stala až svatbou s čs. vojínem židovského původu z Bratislavy Leem Nichtburgerem 28. listopadu 1943. Po absolvování kurzu pro sálové instrumentářky ve vojenské nemocnici v Leicesteru, který navštěvovala od září do prosince v roce 1944, se přihlásila Ošetřovatelskému odboru ČsČK v exilu. I když se zatím česky domluvila jen málo, s její zdravotnickou kvalifikací to nebránilo jejímu přijetí a od ledna 1945 pracovala dokonce jako vedoucí sestra na operačním sále v čs. vojenské nemocnici v Hammersmith Hospital v Londýně, a to do listopadu 1945, kdy byla repatriována do své nové vlasti. V Anglii rovněž vypomáhala v čs. exilových organizacích např. Radě čs. žen. Za službu v nemocnicích během války jí byla 30. července 1959 udělena britská medaile Za obranu “The Defence Medal”. Po válce pracovala jako zdravotní sestra. Zemřela v roce 1988 v Praze.
————————————————————————————————