Alena Maxová a čs. jesle v Anglii

Alena Maxová (1920-2013) byla známá především jako překladatelka detektivek a redaktorka Československého rozhlasu. Také se o ní můžete dočíst, že během 2. světové války byla v exilu ve Velké Británii učitelkou a později ředitelkou v čs. jeslích, které zřídilo Ministerstvo sociální péče v londýnském Kensingtonu pro děti čs. matek pracujících ve válečném průmyslu nebo krajanů jinak zapojených do válečného úsilí. Nedočtete se však, že jesle pomáhala v Londýně zřizovat a že do nich po jejich otevření v dubnu 1943 nastoupila s pracovním stejnokrojem dobrovolné ošetřovatelky ČsČK v exilu. V polovině roku 1944 se stala ředitelkou a jesle vedla do konce války. Již několik měsíců po otevření se v týdeníku Nové Československo psalo: “Nejedno dítě jiné národnosti se už pokusilo dostat se do čs. jeslí.“ (Nové Československo č. 32, 14. 8. 1943)

Alenin synovec, který mi odpověděl na dopis poslaný s několika dalšími na dohledané adresy ošetřovatelek, mi laskavě poskytl z rodinných pokladů naskenované album s fotografiemi čs. jeslí z doby, kdy byla Alena již ředitelkou a kdy jesle sídlily v Moulton Grange v Northamptonu, kam se na jaře 1944 evakuovaly z Londýna ohrožovaného nálety. Jsem mu nesmírně vděčná ? Další fotografie pocházejí z Archivu Ministerstva zahraničních věcí.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o předválečném a poválečném životě paní Aleny, rozklikněte si tyto odkazy, je to opravdu nadmíru zajímavé ?
Galerie