Československá pomoc

Je tomu již 82 let ?
1. prosince 1939 vzniká ve Velké Británii Československá pomoc.
„Tato instituce si vzala za úkol práce, které v Československu vykonával Červený Kříž, to jest, věnuje se péči o Československé vojáky, o jejich ženy a děti a vůbec o všechny potřebné krajany.“ (Čechoslovák č. VIII, 23. února 1940)
Jedním z úkolů byla i výchova ošetřovatelek pro válku i pro pomoc po ní. A to zajišťoval? Ano, Ošetřovatelský odbor. Po definitivním zrušení ČsČK v protektorátu mohla být čs. exilovou vládou 1. září 1940 založena „Společnost ČsČK v zahraničí „, která převzala nejen úkoly, ke kterým se ČsP zavázala, ale i její jmění a agendu a tím tedy námi dnes oslavovaná ČsP zaniká.
————————————————————————————————–