Erna Berta Králíková, roz. Simonová

Objevil se další poklad! Erna Berta Králíková, rozená Simonová (1918-2000), v 90. letech vyprávěla o svém životě pro Visual History Archive, USC Shoah Foundation. Mimo jiné je ve videu zachycena i tato fotografie paní Erny ve vycházkovém stejnokroji ČsČK v exilu.

Jak to začalo

Před 80 lety, 1. září 1940, založila ve Velké Británii čs. exilová vláda Společnost ČsČK v zahraničí. Shodou okolností přesně rok po vypuknutí války. Čs. ženy, emigrantky, byly jako ošetřovatelky jeho nedílnou součástí.
“Práce kterou konáme, je skutečně jedním z důležitých úseků v boji za osvobození národa. … Pro mnohé zůstává tudíž právě náš úsek práce nejvhodnějším a nejúčinnějším polem součinnosti, otevřený všem těm, kteří cítí vnitřní potřebu pomoci a účastnit se v tomto dnešním velikém zápase národa. …” – čestná předsedkyně ČsČK v exilu Hana Benešová. (Čechoslovák č. 36, 7. 9. 1940)