Ve jménu lidství a lásky k rodné zemi

Po vypuknutí 2. světové války založila Hana Benešová v Anglii společnost
Československá pomoc, která nahrazovala domácí červený kříž. Poté, co
nacisté zrušili Československý červený kříž v Protektorátě, zřídila
československá exilová vláda ČsČK v zahraničí, do kterého se Československá
pomoc přetransformovala.
Činnost ČsČK v zahraničí dosahovala skrze delegatury do mnoha zemí světa.
ČsČK přilepšoval československým vojákům, staral se o československé zajatce
a emigranty a v neposlední řadě se připravoval i na humanitární pomoc
Československu po jeho osvobození. To vše za nelehkých podmínek v
bombardovaném Londýně, kde ČsČK sídlil a jehož budova byla několikrát
zničena.
ČsČK měl několik odborů: kulturní a dorostenecký, zdravotní, sociální a
ošetřovatelský, který měl na starosti dobrovolné ošetřovatelky a pořádal
ošetřovatelské kurzy pro československé ženy. Spolupráce s Britským červeným
křížem umožnila čs. žen absolvovat také jeho ošetřovatelský kurz. Po splnění
zkoušek musely žačky vykonat praxi v nemocnici. Vše bylo završeno
přísahou, ve které mimo jiné zní: "ve jménu lidství a lásky k rodné zemi".
Prezident exilové vlády v Anglii Dr. Edvard Beneš daroval ČsČK peněžité dary, a
tak mohl ošetřovatelský odbor nechat ušít vlastní pracovní uniformy už pro
první ošetřovatelky. Nosily je s odznakem ČsČK připnutém u límečku, s
nášivkou české vlajky a s označením "Czechoslovak Auxiliary Nurse" na levém
rukávu.
Ošetřovatelky vypomáhaly v anglických nemocnicích, pracovaly v ambulatoriu
ČsČK či v československé vojenské nemocnici, která se roku 1942 přestěhovala
z venkova do jednoho z bloků londýnské Hammersmith Hospital. Také působily
v československých jeslích, v československé škole a jako sociální pracovnice.
Ošetřovatelskému odboru se během války podařilo zorganizovat asi půl tuctu
ošetřovatelských kurzů. Nejedna československá žačka složila zkoušky s
výbornými výsledky. Ke konci roku 1944 evidoval ošetřovatelský odbor přes
200 vyškolených ošetřovatelek.
Ještě, než se ČsČK vrátil v květnu 1945 z exilu do vlasti, byly na osvobozené
území Československa již koncem roku 1944 vyslány zdravotní výpravy, které
zajišťovaly lékařskou péči.
Bohužel v důsledku poválečné politické situace byly ošetřovatelky v dějinách
opomíjeny stejně jako většina účastníků západního odboje. Je na čase to
změnit. Navštivte facebookovou stránku Ošetřovatelky Československého
červeného kříže 1940-1945 nebo web aux-nurse.cz a podívejte se, jestli zrovna
vaše babička nesloužila za války v Anglii jako ošetřovatelka ČsČK.

(napsáno pro časopis Liberty, Plzeň 2017)