Příjmení Jméno Rozenáseřadit sestupně Provdaná
Birnová Margarita
Krauskopfová Alice
Schulhofová Anna
Feiglová Mariana
Schillerová Anna
Lapterová Růžena
Simonová Erna Berta
Fischerová Charlotta
Novotná Anna
Marburgová Marie
Sommerová Jarmila
Freundová Aglaja
Nelkenová Markéta
Meiselová Marianna
Spitzová Eva
Grossová Ilsa R.
Guttmannová Hanna
Moskovitzová Magdalena
Šimková Anna
Hahnová Helga
Pacovská-Klingerová Soňa
Bláhová Margaret
Turanová Alice Felicitas
Pischová Marie
Brunsteinová Ester Schwarzová
Vogtová Hilde
Herbstová Lisa
Poláková Alžběta
Cankářová Albína
Weislitzerová Alžběta
Wolflerová Hana
Reichardtová Regina
Darvašová Nora
Zrubecká Alžběta
Kallová Miroslava
Ditrichová Bertha
Löwiová Olga
Kevická Lydia
Salzbergerová Ester
Fantesová Zuzana
Braunerová Marie
Krausová Irma
Schulmanová Edita
Fiedlerová Anna
Kuklišová Jarmila
Löwyová Gertruda
Sklářová Cilka
Fischová Klára
Boxhornová Ellen
Marková Edith Winifred
Glaserová Anna
Drapelová Nora
Meissnerová Eva
Stuckhartová Mariana
Gutmannová Kateřina
Hahnová Líza
Paskuszová Margita
Brodová Marie
Vi(e)rerová Hedvika
Hauserová Eva
Pithová Consuela
Bryndová Marie
Wantochová Milena
Herlingerová Edeltraute
Poláková Marietta
Coldreichová Alžběta
Wernerová Anna
Wotzilková Gertruda
Hirschová Liselotta Jindřiška
Roubíčková Lilly
Deutschová Margarita
Zweigenthalová Eva
Kartalová Ella
Rudišová Táňa
Eisingerová Greta
Bermannová Ilsa
Elfrieda A. Knoeselová
Sametzová Erika
Fantlová Amálie
Müllerová Blanka
Krommerová Barbara
Schweigerová Hana
Fischerová Hilda
Rejchertová Blanka
Lugrová Marie
Sladkusová Růžena
Franková Isabella
Hoppe Vera
Maxová Alena
Spitzerová Berta
Glaserová Helga
Grünbergerová Margita
Mohelníková Olga
Adlerová Marta
Syrovátková Barbora
Haasová Mariana
Novotná Marie
Bäumelová Zuzana
Hahnová Zita
Brucková Edita
Hellerová Rachela
Pohlídalová Kateřina
Bullatyová Lilly
Weissová Lisa
Herlingerová Karla
Polláková Madelaine
Čížková Božena
Wurmfeldová Anna
Jelínková Anna
Deutschová Zuzana
Židková Pavla
Katz-Kývalová Valerie
Salamonová Lilly
Eisingerová Markéta
Adlerová Eva Adlerová
Rechtová Marie Albertová Martinková, Rechtová
Ascherová Antonie Ascherová Kremerová
Hirschová Eva Beständigová Fuchsová, Hirschová (Hynková)
Taussigová Kateřina Fischelová
Tomanová Pesla Gutmanová Tomanová
Adlerová Bedřiška Krumholzová Adlerová, Karpinová
Vodičková Hana Lewitová Vodičková
Hanáková Ilse Löwy
Pechová Anna Močníková
Rozenzveigová Gertruda Pasztorová
Nichtburgerová Elfriede Picková
Alexandrová Alice Poláčková
Roznijčuková Herta Schlesingerová Roznijčuková, Hudečková
Součková Emilie Součková Pekařová
Winkelsbergová Hana Wottitzová Winkelsbergová (Vyškovská), Mejdrová
Groszmanová Božena Žůrková